Nyheter Huset Att bo kollektivt Historia Dokument Kontakt Internt

Kontakta oss

Om du är intresserad av att bo i huset kontaktar du uthyrnings-gruppen via uthyrning@fiolen.se.

Om du har andra frågor kan du kontakta oss via info@fiolen.se.

Kollektivhuset är beläget på Flygelvägen 4–6 i stadsdelen Östra Torn i Lund.

Om du väljer satelitfunktionen på kartan till höger, så kan du zooma in och se husets karaktäristiska hästskoform och de närliggande grönområdena.

Lunds Kollektivhus Fiolen | Flygelvägen 4–6, 224 72 Lund | info@fiolen.se