Nyheter Huset Att bo kollektivt Historia Dokument Kontakt Internt

Stadgar

Kollektivhuset Fiolens stadgar kan du läsa här.

© Lunds Kollektivhus Fiolen 2021 | Flygelvägen 4–6, 224 72 Lund | info@fiolen.se